Ansvarsfraskrivelse

Vi bak forsinkelsesrente.net streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister og det kan ha kommet lovendringer etter innholdet er skrevet. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg eller er viktig for deg av andre årsaker.