Forsinkelsesrentesatsen er en maksimalsats på hva som kan kreves i renter ved forsinket betaling. Hvorfor er det da slik at det fortsatt er høyere rente på misligholdte forbrukslån og kredittkortgjeld?

Årsaken til dette er at det er et unntak i forsinkelsesrenteloven § 3 som gir et unntak fra denne maksimalrentesatsen på gjeld hvor det løp en høyere løpende rente før misligholdet oppstod. Dette betyr at dersom du har 20 % løpende rente på kredittkortet ditt så er det denne renten som fortsetter å gjelde ved mislighold.

Dette er ikke uproblematisk og er en betydelig medvirkende årsak til at personer som havner i betalingsproblemer aldri klarer å komme seg på bena igjen. Det er ikke uvanlig med slik forbruksgjeld på rundt en million kroner når det først oppstår et mislighold.

Når man da skal betale løpende rente på 20 % årlig rente så betyr det at man må betjene gjelden med minst kr 200000,- i året kun for å holde seg à jour og hindre at gjelden vokser ytterligere.

Dersom man ikke klarer å betjene gjelden så mye så ender man faktisk opp med at gjelden øker selv om man foretar betydelige månedlige innbetalinger. Dette er særdeles destruktivt for dem det gjelder og hele samfunnsøkonomien da det av flere årsaker er negativt med en stor andel av befolkningen med betydelige gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger.

Pass på å betjene hovedstolen først når du inngår avdragsordning med inkassobyrået.

Når du foretar frivillige innbetalinger på misligholdt forbruksgjeld, så har du rett til å selv bestemme hvilken del av kravet som skal dekkes først. Dette forutsetter at annet ikke er uttrykkelig avtalt i opprinnelig kredittavtale.

Dette er det ekstremt viktig at du er klar over dersom du havner i en slik vanskelig økonomisk situasjon ved at kredittkortgjeld og forbrukslån misligholdes og går til inkasso. Ved mislighold er nemlig ikke renter som påløper etter misligholdet rentebærende. Det er derfor stor forskjell på om du lar inkassobyrået bestemme rekkefølgen, noe som nesten alltid vil medføre at renter dekkes først inn, fremfor at du krever at delbetalinger skal dekke hovedstol først.

Dersom du dekker hovedstol først på slike avdrag vil dette føre til at den rentebærende restgjelden reduseres slik at løpende renter også reduseres. Når hovedstolen er nedbetalt gjenstår det fortsatt renter, men rentene fortsetter ikke å stige da hovedstolen som generer renter er nedbetalt.

Dersom du imidlertid lar inkassobyrået dekke rentene først med dine delbetalinger så kan du risikere at du aldri blir ferdig med gjelden dersom dine avdrag er lik eller mindre enn det som påløper i renter i samme periode.

Gjelder ikke ved tvangsinndrivelse.

Vær oppmerksom på at denne retten til å selv velge dekningsrekkefølgen ikke gjelder ikke ved tvangsinndrivelse slik som utleggsforretning eller tvangssalg. I slike saker er det kreditors rett til å selv velge dekningsrekkefølge. Dette er igjen noe som bør være en viktig motivasjonsfaktor for å unngå tvangsinndrivelse, dog kan det være utfordrende dersom inkassobyrået nekter å inngå en gjensidig forpliktende nedbetalingsavtale hvor hovedstol dekkes først.

Problemet her er at du selv har en rett til å dekke inn hovedstol først ved delbetalinger. Samtidig står kreditor og inkassobyrået fritt til å velge om de vil inngå en avdragsordning med deg eller ikke. Dermed kan de sette betingelser selv som en forutsetning for å godta en avtale. De fleste seriøse er imidlertid fornuftige her og lar skyldner få gjøre dette dersom denne klart å tydelig ber om det.

Maksimalrente og rett til å dekke hovedstol først i alle stadier er viktig for å redusere antall gjeldsofre.

Dette er et svært viktig tema i forhold til å redusere antall gjeldsofre i Norge. I 2019 var ikke mindre enn 6 % av Norges befolkning registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Dersom man trekker i fra alle mindreårige under 18 år så er prosentandelen av den myndige befolkningen enda høyere.

Samtidig er det destruktivt for husholdningsøkonomien dersom kun en person i et parforhold har betalingsanmerkninger, slik at betalingsanmerkninger for en person i et parforhold faktisk påvirker begge i stor grad.

Videre så er det mange som har betydelige gjeldsproblemer uten at de har pådratt seg betalingsanmerkninger. Dette er personer som sliter fra måned til måned med å betale avdrag til inkassobyråene i en evig runddans uten at gjelden minskes og dermed unngår betalingsanmerkning.

Ved å innføre en maksimalrente tilsvarende forsinkelsesrenten på all misligholdt gjeld, samt innføre lovbestemt plikt til t hovedstol skal dekkes først på misligholdt gjeld, så kan dette gjøre svært mye både for de mange dette berører personlig og samfunnet for øvrig. Når det gjelder retten til at hovedstol skal dekkes først så ser det ut til at dette kan bli innført i ny inkassolov som sannsynligvis kommer i 2023.