Her kan du beregne forsinkelsesrenter ut i fra den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats for en ønsket tidsperiode. Det er tatt hensyn til halvårlige justeringer i rentesatser i perioden 1.1.1994. - 1.7.2023. Det kan ikke beregnes forsinkelsesrenter utover dette tidsintervallet.

Renteutregning

Beregning av forsinkelsesrente