Satsene på forsinkelsesrente


Følgende satser har vær benyttet på forsinkelsesrente siden 1994:

 

Periode start: Periode slutt: Forsinkelsesrentesats
1. januar 2024 - 30. juni 2024 12,50 %
01.juli.2023 - 31. desember 2023 11,75 %
1. januar 2023 - 30. juni 2023 10,75 %
01.juli.2022 - 31. desember 2022 9,25 %
1. januar 2022 - 30. juni 2022 8,50 %
01.juli.2021 - 31. desember 2021 8,00 %
1. januar 2021 - 30. juni 2021 8,00 %
01.juli.2020 - 31. desember 2020 8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020 9,50 %
01.juli.2019 - 31. desember 2019 9,25 %
1. januar 2019 - 30. juni 2019 8,75 %
01.juli.2018 - 31. desember 2018 8,50 %
1. januar 2018 - 30. juni 2018 8,50 %
01.juli.2017 - 31. desember 2017 8,50 %
1. januar 2017 - 30. juni 2017 8,50 %
01.juli.2016 - 31. desember 2016 8,50 %
1. januar 2016 - 30. juni 2016 8,75 %
01.juli.2015 - 31. desember 2015 9,00 %
1. januar 2015 - 30. juni 2015 9,25 %
01.juli.2014 - 31. desember 2014 9,50 %
1. januar 2014 - 30. juni 2014 9,50 %
01.juli.2013 - 31. desember 2013 9,50 %
1. januar 2013 - 30. juni 2013 8,50 %
01.juli.2012 - 31. desember 2012 8,50 %
01.januar 2012 - 30. juni 2012 8,75 %
01.juli.2011 - 31. desember 2011 9,25 %
01.januar 2011 - 30. juni 2011 9,00 %
01.juli.2010 - 31. desember 2010 9,00 %
01.jan.2010 - 30. juni 2010 8,75 %
01.juli.2009 - 31. desember 2009  8,25 %
01.jan.2009 - 30. juni 2009 10,00 %
01.juli.2008 - 31. desember 2008 12,75 %
01.jan.2008 - 30. juni 2008 12,25 %
01.juli.2007 - 31. desember 2007 11,50 %
01.jan.07 - 30. juni 2007 10,50 %
01.juli.06 - 31. desember 2006  9,75 %
01.jan.2006 - 30. juni 2006  9,25 %
01.juli.2005 - 31. desember 2005  9,00 %
01.jan.2005 - 30. juni 2005  8,75 %
01.juli.2004 - 31. desember 2004  8,75 %
01.jan.2004 - 30. juni 2004  9,25 %
01.jan.1994 - 31. desember 2003 12,00 %

 

Standardkompensasjon for næringsdrivende

Fra 1.7.2013. kan det kreves en standardkompensasjon i tilegg til selve forsinkelsesrenten tilsvarende 40 Euro så fort mislighold har funnet sted. Dette gjelder ikke ovenfor forbrukere. Satsen på 40 Euro omregnes halvårlig til norske kroner samtidig med forsinkelsesrentesatsen. I første halvår i 2024 er den satt til kr 470,-.